About Silver Creek Administration After-School Programs Back to School Night Bell Schedules Calendars Campus Map Contact Us Duplicate Diploma Requests Enrollment/Registration Graduation Library Morning Announcements Parent Center Parking Permits PTSA Reporting an Absence School Newspaper - Raider Review Transcript Requests WASC Yearbook
Academics at Silver Creek Counseling Courses Departments Graduation Requirements Summer School 2018 Testing
Activities at Silver Creek Associated Student Body ASB Duties Class Pages Clubs Forms Junior Prom Senior Prom
Athletics at Silver Creek Athletic Booster Club Fall Sports Gender Equity Spring Sports Winter Sports
Add A Resource Parents Staff Students
Welcome Link Crew Freshmen Orientation

News Item: Homepage

Họp Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam 11/09/20166

Kính thưa quý phụ huynh,

 

Trước hết, trường trung học Silver Creek xin chân thành cám ơn quý vị đã tham dự buổi họp phụ huynh học sinh Việt Nam vào tháng 9 vừa qua. Trong buổi họp đó, mọi người đã có dịp đưa lên những ý kiến và học hỏi thêm qua những câu hỏi của từng quý vị hiện diện. Điều đó cho thấy rằng quý phụ huynh vẫn luôn quan tâm trong sự học vấn của con em mình nói riêng, đặc biệt là hiệp nhất, đồng lòng đồng trí, mong muốn cho các em học sinh Việt Nam trong trường tiếp tục được thành đạt nói chung. 

 

Để tiếp tục sự liên kết mật thiết giữa nhà trường và quý phụ huynh Việt Nam, xin kính mời quý vị bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp dành riêng cho phụ huynh Việt Nam như sau:

 

Ngày - Thứ Tư: 9 tháng 11, năm 2016 (Wednesday, November 9th)

Thời Gian - Vào lúc 6 giờ chiều (6pm)

Địa Điểm - Thư Viện Nhà Trường (School Library)

 

Nhà trường sẽ cung cấp bữa ăn tối cho quý vị. Để buổi họp được diễn ra tốt đẹp, xin quý vị đến sớm để dùng bữa chung và đàm thoại với nhau trước buổi họp. Rất mong được gặp mặt quý vị vào tối Thứ Tư này.

 

Nếu có gì thắc mắc xin quý vị liên lạc Thầy Hưng qua email doh@esuhsd.org hoặc điện thoại số 408-347-5820

 

Thay mặt trường Silver Creek

 

Thầy Đỗ Hưng

 

Posted by: Ngoc-Hung (JD) Do Published:11/6/16
Audience: Homepage, Homepage and Parents


Non-Discrimination Statement

East Side Union High School District prohibits discrimination, harassment, intimidation and bullying in educational programs, activities, or employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy, family or marital status, or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics. East Side Union High School District requires that school personnel take immediate steps to intervene when safe to do so when he or she witnesses an act of discrimination, harassment, intimidation, or bullying.

Questions or complaints of alleged discrimination, harassment, intimidation and bullying or title IX equity and compliance concerns should be directed to the Office of the Associate Superintendent of Instructional Services at (408) 347- 5061 or 830 N. Capitol Ave, San Jose, Ca 95133.

Declaración Contra la Discriminación

El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el abuso en los programas educativos, las actividades o el empleo por causas de ascendencia real o percibida, edad, color de la piel, discapacidad, género, identidad de género o expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, estado de paternidad, embarazo o estado familiar o civil o asociación con una persona o grupo de personas con una o más de estas características reales o percibidas. El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side requiere que el personal escolar tome los pasos necesarios inmediatamente para intervenir cuando sea seguro hacerlo en caso de ser testigos de un acto de discriminación, acoso, intimidación o abuso.

Las preguntas o quejas de acusaciones de discriminación, acoso, intimidación y abuso o las preocupaciones sobre la igualdad y el cumplimiento de la ley con relación al artículo IX del Código de Educación deben ser dirigidas a la Oficina del Asistente del Superintendente para los Servicios de Enseñanza al (408) 347-5061 o a la siguiente dirección: 830 N. Capitol Ave, San José, Ca 95133.

Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử

(Non-Discrimination Statement)

Học Khu Trung Học East Side nghiêm cấm mọi hành vị kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa và bắt nạt trong các chương trình giáo dục, các hoạt động hoặc trong công việc không được đặc trên cơ sở về tổ tiên, chủng tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, cha mẹ, người mang thai, gia đình, hoặc tình trạng hôn nhân, hoặc liên hệ với một người hoặc một nhóm với nhiều điểm thực tế hoặc đặc điểm về nhận thức. Học Khu Trung Học East Side đòi hỏi nhân viên nhà trường phải tiến hành ngay các biện pháp can thiệp một cách an toàn khi họ chứng kiến các hành vi kỳ thị, quấu rối, hăm dọa hoặc bắt nạt.

Nếu có các câu hỏi hoặc khiếu nạo về sự phân biệt đối xử, sách nhiễu, hăm dọa và bắt nạt hoặc liên quan đến Title IX sự công bằng và tuân thủ các điều này xin qúy vị liên lạc với Văn phòng Phó Tổng Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục tại số điện thoại (408) 347-5061 hoặc địa chỉ 830 N. Capitol Ave, San Jose, CA 95133.